ค่ายตะกายฝันสู่ความเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายตะกายฝันสู่ความเป็นแพทย์ทหาร ครั้งที่ 1
รับสมัครวันนี้-15 ก.ย.56

กิจกรรมมีวันที่ 26-27 ต.ค.56 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/BornToBeMedicalCadetCamp2013

UploadImage
พิมพ์หน้านี้