หัวข้อล่าสุด : เชิญน้องๆ ม.ปลาย .... เข้าร่วมกิจกรรม Silver Bridge เดือน พ.ค.5

  23 พ.ค. 2558 | More...

 • ตารางเรียนสำหรับ Global 59

  22 พ.ค. 2558 | More...

 • หลักสูตร Global Admission (สำหรับน้องม.6 ) รับรองผลสอบไม่ติด ยินดีคืนเงิน
  รับการเรียน-ดูแล ตั้งแต่วันที่สมัคร จนกว่าจบ ม.6 อาทิ ดำเนินการสมัคร โครงการรับตรง และทุน ติดตามผลการสมัครและสิทธิสอบ วางแผนและเตรียมการไปสอบ ดูแลการเข้าห้องสอบ ติดตามผลโครงการรับตรง และทุน แนะแนวจัดอันดับโครงการรับตรง แนะแนวจัดอันดับ admission

  9 พ.ค. 2558 | More...

 • หลักสูตร Global 5 (สำหรับน้องม.5 )
  รับการดูแล ทั้งหมด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่มาสมัคร รับการดูแลอาทิ ฝึกงาน โรงพยาบาล รู้จักโครงการรับตรงทั่วประเทศ และทุนทั่วโลก รู้จักข้อสอบรับตรง ทำข้อสอบประเมินโอกาสติดแต่ละโครงการ ฝึกฝนการสอบสัมภาษณ์ วิเคราะห์เกรด ทดสอบความถนัดทางอาชีพ วางแผนสมัครโครงการรับตรง จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน

  9 พ.ค. 2558 | More...

 • หลักสูตร Global 4 (สำหรับน้องม.4 )
  การดูแลทั้งหมด 6 เดือน นับตังแต่วันที่มาสมัคร อาทิ ค้นหาตนเอง ดูงานอาชีพ ทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วไทย สร้างวิสัยทัศน์คณะสาขาอาชีพ แห่งอนาคต สร้างวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยทั่วโลก วิเคราะห์วางแผนเกรด ติดตาม สมัครเข้าค่ายวิชาการ

  9 พ.ค. 2558 | More...

 1  2  ถัดไป